• Byggherrens oppgaver

  • Oxe tar over en del av Byggherrens oppgaver

  • Gjennom en prosjektstyringsavtale tar Oxe Prosjekt over deler av byggherrens oppgaver, herunder koordinering av rådgivere, arkitekt, ansvarlig søker, inngåelse av kontrakt med leverandører og oppfølging av byggherreforskriften. Ved inngåelsen av prosjektstyringsavtalen vil altså byggherren sitte med betydelig mindre oppgaver enn ved inngåelse av en totalentreprisekontrakt, hvilket vil være en vesentlig avlastning for byggherreorganisasjonen.