• Oxe Prosjekt Ny nettside

  • Riktig kvalitet, til riktig pris og riktig tid.

  • Tilbyr tjenester i forbindelse med rehabilitering av næringsbygg. Herunder leietakertilpasninger, oppgraderinger eller utskiftinger av tekniske anlegg, modernisering av fasader mm. Oxe Prosjekt påtar seg ansvaret som kontraktsansvarlig, dvs. en utvidet prosjektlederrolle som ivaretar byggherrerollen overfor entreprenørene. Oxe Prosjekt sørger for at alle underentreprenører blir konkurranseutsatt, ikke kun en totalentreprenør.