• Oxe Prosjekt AS

  • Oxe er forpliktet til å være effektiv

  • Prosjektstyringsavtalen er underlagt NS 8402. Etter NS 8402 pkt. 8.2 er Oxe Prosjekt underlagt en effektivitetsforpliktelse som innebærer at rådgivningen og prosjektoppfølgingen må være effektiv, forsvarlig og faglig sterk. Dette sikrer byggherrens posisjon i prosjektet og at gjennomføringen blir kostnadseffektiv. Oxe Prosjekt er for øvrig underlagt et strengt profesjonsansvar for arbeidet de utfører.