Lidenskap

Med lidenskap for det vi driver med gir vi alltid det lille ekstra. Dette reflekteres i våre resultater.

Integritet

Våre kunder kan føle seg trygge på at arbeidet Oxe leverer alltid kan etterprøves og komme ut i godt lys.

Profesjonell

Vi skal besitte høy kompetanse, holde løfter, være ærlige og ha respekt for kunden og vedkommendes verdier.

Verdiskapende

Vi skal bidra til økonomisk verdiskapning på bunnlinjen til våre kunder, minimere risiko og bidra til bærekraftige eiendommer.

Oxe Prosjekt

Tilbyr tjenester i forbindelse med rehabilitering av næringsbygg. Herunder leietakertilpasninger, oppgraderinger eller utskiftinger av tekniske anlegg, modernisering av fasader mm.

Oxe Prosjekt påtar seg ansvaret som kontraktsansvarlig, dvs. en utvidet prosjektlederrolle som ivaretar byggherrerollen overfor entreprenørene.

Oxe Prosjekt sørger for at alle underentreprenører blir konkurranseutsatt, ikke kun en totalentreprenør.

Oxe tar over en del av byggherrens oppgaver

Gjennom en prosjektstyringsavtale tar Oxe Prosjekt over deler av byggherrens oppgaver, herunder koordinering av rådgivere, arkitekt, ansvarlig søker, inngåelse av kontrakt med leverandører og oppfølging av byggherreforskriften.

Ved inngåelsen av prosjektstyringsavtalen vil altså byggherren sitte med betydelig mindre oppgaver enn ved inngåelse av en totalentreprisekontrakt, hvilket vil være en vesentlig avlastning for byggherreorganisasjonen.

Oxe er forpliktet til å være effektiv

Prosjektstyringsavtalen er underlagt NS 8402. Etter NS 8402 pkt. 8.2 er Oxe Prosjekt underlagt en effektivitetsforpliktelse som innebærer at rådgivningen og prosjektoppfølgingen må være effektiv, forsvarlig og faglig sterk. Dette sikrer byggherrens posisjon i prosjektet og at gjennomføringen blir kostnadseffektiv.

Oxe Prosjekt er for øvrig underlagt et strengt profesjonsansvar for arbeidet de utfører.

Byggherren får ett kontaktpunkt

Gjennom prosjektstyringsavtalen blir Oxe Prosjekt kontaktpunktet mellom byggherren og øvrige aktører i prosessen.

Oxe følger opp mangelutbedringer

Selv om mangelsansvaret rettslig sett ligger hos underentreprenøren, vil Oxe Prosjekt også følge opp dette arbeidet i reklamasjonsperioden.

Beroende på vederlagsmodellen, vil Oxe Prosjekt ta høyde for oppfølgingen i prisen slik at incentivene til oppfølging og gjennomføring ligger faste.

Prosjektstyringsavtalen er tvistereduserende

Bygg og anleggsbransjen er gjenstand for et stort tvisteomfang, og det er grunn til å tro at de vanlige NS-kontraktene bidrar til denne utviklingen.

Andre gjennomføringsmodeller bør derfor forsøkes. Prosjektstyringsavtalen bidrar til samarbeid, forutsetningsavklaring, profesjonalitet og effektiv gjennomføring. Dette kan virke tvistereduserende kontra rene totalentreprisekontrakter.