• Bragernes Torg

  • En revitalisering av et unikt bykvartal.

  • Braathengården og det gamle mediehuset med Drammen kino ligger sentralt plassert ved Drammens viktigste offentlig rom, Bragernes torg. Dette er et unikt kvartal med et stort potensial for synergier, både internt og mot torgets brukere. I tillegg utløser det et ansvar, for utadrettet virksomhet og å gi noe tilbake til byen.

    Med nye dedikerte innganger og oppgraderte fasader, knytter bygningene seg tettere på torget og de inntilliggende gatene. Intern sirkulasjon oppgraderes med nye trapper og tydelige skiller mellom leietakere, slik at byggenes brukere lettere kan orientere seg.