Vår prosjektledelse med byggherrestyrte samspillsentrepriser knytter byggherre og brukerkrav sammen i gode og velfunderte løsninger som gir riktig kvalitet, til riktig pris og riktig tid.

Våre tjenester

Prosjekt og
byggeledelse

Oxe prosjekt kan levere prosjektadministrasjon til ditt prosjekt.

Modernisering og
rehabilitering av
næringsbygg

Vår kjernevirksomhet er gjennomføring av modernisering og rehabilitering av næringsbygg.

Samspillentrepriser

Vi leverer samspillsentrepriser basert på NS 8407 (totalentreprise) etter åpen bok prinsippet.

Byggherrestyrte
delentrepriser

Stadig høyere krav hos offentlig bygningsmyndighet i tekniske 
forskrifter (TEK17), leietakere og
digitale løsninger.

Rådgivningstjenester

Vi kan tilby rådgivningstjenester innenfor næring- og boligbygg.

Leietakertilpasninger

I tillegg til utførelse av entreprisen vil vi ved leietakertilpasninger tilby oppfølging av leietaker.

VÅRE TJENESTER

A contemporary house featuring wooden siding and a deck made of wood.
VÅRE TJENESTER
A wooden walkway leading to a building with a wooden deck.

Vår prosjektledelse med byggherrestyrte samspillsentrepriser knytter byggherre og brukerkrav sammen i gode og velfunderte løsninger som gir riktig kvalitet, til riktig pris og riktig tid.

1
Samspillsentrepriser
2
Byggherrestyrte del-entrepriser
3
Prosjekt - og byggeledelse
4
Rådgivningstjenester
5
Modernisering og rehabilitering av næringsbygg
6
Leieitakertilpassninger
7
Utskifting og modernisering av tekniske anlegg

OXE Prosjekt

Oxe Prosjekt ble establert i 2020 med bakgrunn i kunder som ønsket en forbedret prosjektgjennomføring. Steget ble da tatt til å også gjennomføre prosjektene i egent regi. Menneskene i Oxe har kompetanse dra entreprenør og rådgivningstjeneste og da var veien lagt for etablering av selskapet og tjenestene.

Les mer om oss

Noen av våre kunder

Kontakt Oss

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.