Om Oss

Oxe Prosjekt

Oxe Prosjekt ble etablert i 2020 med bakgrunn i kunder som ønsket en forbedret prosjektgjennomføring. Vi tok da steget å gjennomføre våre prosjekter i egen regi. Menneskene i Oxe har kompetanse fra entreprenør og rådgivningstjeneste, og da var veien kort til etablering av selskapet og tjenestene.

Oxe tar over en del av
byggherrens oppgaver

Gjennom en prosjektstyringsavtale tar Oxe Prosjekt over deler av byggherrens oppgaver, herunder koordinering av rådgivere, arkitekt, ansvarlig søker, inngåelse av kontrakt med leverandører og oppfølging av byggherreforskriften.

Ved inngåelsen av prosjektstyringsavtalen vil altså byggherren sitte med betydelig mindre oppgaver enn ved inngåelse av en totalentreprisekontrakt, hvilket vil være en vesentlig avlastning for byggherreorganisasjonen.

Oxe er forpliktet til å være
effektiv

Prosjektstyringsavtalen er underlagt NS 8402. Etter NS 8402 pkt. 8.2 er Oxe Prosjekt underlagt en effektivitetsforpliktelse som innebærer at rådgivningen og prosjektoppfølgingen må være effektiv, forsvarlig og faglig sterk. Dette sikrer byggherrens posisjon i prosjektet og at gjennomføringen blir kostnadseffektiv.

Oxe Prosjekt er for øvrig underlagt et strengt profesjonsansvar for arbeidet de utfører.

Oxe følger opp
mangelutbedringer

Selv om mangelsansvaret rettslig sett ligger hos underentreprenøren, vil Oxe Prosjekt også følge opp dette arbeidet i reklamasjonsperioden.

Beroende på vederlagsmodellen, vil Oxe Prosjekt ta høyde for oppfølgingen i prisen slik at insentivene til oppfølging og gjennomføring ligger faste.

Byggherren får ett
kontaktpunkt

Gjennom prosjektstyringsavtalen blir Oxe Prosjekt kontaktpunktet mellom byggherren og øvrige aktører i prosessen.

Prosjektstyringsavtalen
er tvistereduserende

Bygg og anleggsbransjen er gjenstand for et stort tvisteomfang, og det er grunn til å tro at de vanlige NS-kontraktene bidrar til denne utviklingen.

Andre gjennomføringsmodeller bør derfor forsøkes. Prosjektstyringsavtalen vår bidrar til samarbeid, forutsetningsavklaring, profesjonalitet og effektiv gjennomføring. Dette kan virke tvistereduserende kontra rene totalentreprisekontrakter.

Team
Espen Klein
Daglig leder
+47 934 06 404
espen.klein@oxeprosjekt.no
Magnus Gravdal
Prosjektleder og Byggeleder
+47 995 84 414
magnus.gravdal@oxeprosjekt.no
Edvard Leisterud Olsen
Prosjektingeniør
+47 984 73 290
edvard.olsen@oxeprosjekt.no
Marina Asbah
Prosjektingeniør
+47 468 91 900
Marina.asbah@oxeprosjekt.no
Våre Verdier
Lidenskap

Med lidenskap for det vi driver med gir vi i Oxe prosjekt alltid det lille ekstra. Dette reflekteres i våre resultater.

Integritet

Våre kunder kan føle seg trygge på at arbeidet Oxe leverer alltid kan etterprøves og komme ut i godt lys.

Profesjonell

Vi skal besitte høy kompetanse, holde løfter, være ærlige og ha respekt for kunden og vedkommendes verdier.

Verdiskapende

Vi skal bidra til økonomisk verdiskapning på bunnlinjen til våre kunder, minimere risiko og bidra til bærekraftige eiendommer.