Om prosjekt

I Kabelgata 8 har vi bygget om 4000 kvm kontorer til skole (Oslo Voksenopplæring Hovinbyen). Eksisterende arealer ble revet ned til betong og nye spennende arealer til skole ble bygget. Utover etablering av ny planløsning til skole ble det laget nytt inngangsparti, etablert sjakter og satt inn trapp og heis. Det ble også levert nye ventilasjonsaggregater til skolen.

Oppdragsgiver:
Clarksons Project Development
Bygningstype:
Kontor, skole (voksenopplæring)
Størrelse:
4000m2
Oppstart:
2023
Status:
Ferdigstilt
Ingress:
Her ble eksisterende kontorarealer revet og byget om til voksenopplæring (Kuben Yrkesarena). Ut over etablering av arealene ble levert ny trapp, heis, ventilasjon, inngang mm.

No items found.