• Øvre Slottsgate 11

  • Øvre Slottsgate 11 er en kontor og handelseiendom i sentrum av Oslo, med nærhet til alle kollektivtilbud i byen. Bygget består butikkvirksomhet i 1-2 etasje kontorlokaler i 3-6 etasje.

    Her rives eksisterende arealer og det innredes fra rålokaler til nøkkelferdige kontorer.